O nás

JUDr. Eva Váňová působí v advokacii od roku 1976, do roku 1990 jako člen Krajského sdružení advokátů Brno, v roce 1990 pak byla založena po účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, samostatná kancelář pod názvem JUDr. Eva Váňová, advokátní kancelář. JUDr. Eva Váňová je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod registračním č. 0718.

Mgr. Petra Komárová ( roz. Váňová)  po ukončení studia Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vykonává advokacii od roku 2001 nejprve jako advokátní koncipient JUDr. Evy Váňové, následně po ukončení povinné tříleté praxe koncipienta a složení advokátních zkoušek v roce 2004 působí jako samostatný advokát registrovaný u České advokátní komory pod č. 10803.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní servis. JUDr. Eva Váňová a Mgr. Petra Komárová vzájemně spolupracují, čímž dochází k ideální kombinaci rozsáhlých a dlouholetých zkušeností z výkonu advokacie, profesní odbornosti, znalosti starších i nových právních předpisů, soudních a rozhodčích procesů, to vše s lidským a současně maximálně flexibilním přístupem s cílem poskytovat špičkové a efektivní právní služby za přívětivých cenových podmínek.

Při poskytování právních služeb zachováváme individuální, důvěrný a profesionální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Za účelem dosažení maximální spokojenosti našich klientů spolupracujeme s odborníky  z oblasti daňové, překladatelské, notáři, soukromými exekutory a rovněž znalci zapsanými v seznamu znalců oprávněnými podávat odborné znalecké posudky.