O nás

Mgr. Petra Komárová (roz. Váňová)  po ukončení studia Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vykonává advokacii od roku 2001 nejprve jako advokátní koncipient JUDr. Evy Váňové, následně po ukončení povinné tříleté praxe koncipienta a složení advokátních zkoušek v roce 2004 s hodnocením „výtečně“ působí jako samostatný advokát registrovaný u České advokátní komory pod č. 10803. Od roku 2014 působí jako člen Kárné komise České advokátní komory. V roce 2015 složila zkoušku mediátora a je zapsána v seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Je oprávněna provádět mediace ve smyslu zák.č. 202/2012 Sb.

Při poskytování právních služeb zachováváme individuální, důvěrný a profesionální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Nabízíme profesní odbornost a kombinaci zkušeností z výkonu advokacie a soudních procesů jak v civilním, tak trestním řízení, to vše s lidským a současně maximálně flexibilním přístupem s cílem poskytovat špičkové a efektivní právní služby za přívětivých cenových podmínek.

Za účelem dosažení maximální spokojenosti našich klientů spolupracujeme s odborníky  z oblasti překladatelské, notáři, soukromými exekutory a rovněž znalci zapsanými v seznamu znalců oprávněnými podávat odborné znalecké posudky.

Oznámení:
JUDr. Eva Váňová ukončila činnost advokáta k 31.12.2020.
Advokátní praxi převzala Mgr. Petra Komárová.