Rubrika: právní služby

právní služby

RODINNÉ PRÁVO

– komplexní vyřízení věci se zajištěním veškerých listin pro dohodnutý rozvod včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem, sepisu smlouvy o vypořádání...

OBČANSKÉ PRÁVO

právo nemovitostí: – sepis kupních, darovacích a směnných smluv, sepis dohod o zřízení či zrušení věcného břemene včetně kompletního vyřízení převodu nemovitosti...

TRESTNÍ PRÁVO

– právní pomoc podezřelému, obviněnému ( včetně mladistvých) v přípravném řízení, např. při výslechu na policii, sepis žádostí o propuštění z vazby,...

SPRÁVNÍ PRÁVO

– stavební řízení – přestupkové řízení – řízení ve věcech invalidních důchodů   – příklad: Odňali Vám invalidní důchod nebo Vám jej...