Ceník služeb

Na klientem požadovanou službu je uzavřena smlouva, v níž je mj. specifikován druh odměny a způsob její úhrady. Při poskytování právních služeb bude sjednána odměna smluvní, možno i ve formě paušální, hodinové, popř. kombinované. Je požadováno složení zálohy na poskytované právní služby. Úhradu odměny je rovněž možno domluvit v přiměřených splátkách.

Výše odměny se stanovuje s přihlédnutím k celkové věcné i časové náročnosti věci, toho, zda klient požaduje zastoupení v jednotlivých případech nebo trvalé zastupování ve všech věcech, event. toho, zda služba bude poskytována v sídle či mimo sídlo advokáta.
Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Jednorázové poskytnutí právní služby (tzv. poradu) účtujeme dle charakteru věci a délky porady částkou od 800,- Kč + DPH, konkrétní cena je vždy předem s klientem dohodnuta.

Platba je možná v hotovosti nebo při převzetí zastoupení bezhotovostním převodem na účet.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 5.2.2016 Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.