OBČANSKÉ PRÁVO

právo nemovitostí:

sepis kupních, darovacích a směnných smluv, sepis dohod o zřízení či zrušení věcného břemene včetně kompletního vyřízení převodu nemovitosti na katastrálním úřadě a posuzování obsahu již vyhotovených smluv
–  příklad: Chcete prodat či koupit nemovitost, darovat ji, směnit pozemky, nebo máte zájem mít právo doživotně užívat dům, byt či pozemek. Zajišťujeme za tímto účelem sepis  veškerých potřebných listin, úschovu peněžních prostředků, spolupráci s katastrálním úřadem atd.

sepis nájemním smluv a zastupování ve věcech bytových – výpověď z nájmu, zrušení společného nájmu apod.
– příklad: Máte byt a chcete jej pronajmout, či máte zájem o nájem bytu jako nájemník?

vypořádání podílového spoluvlastnictví – sepis dohody, v případě sporu sepis žaloby k soudu a zastoupení v soudním řízení
– příklad: Máte ve spoluvlastnictví byt či dům a dohodli jste se na odkoupení podílu, nebo dohoda není možná a nevíte, jak postupovat dál?

sousedské vztahy
– příklad: Obtěžuje Vás soudem zápachem, hlukem, stíní Vám jeho stromy, apod.?

smluvní právo: sepis smluv o dílo, o půjčce, zástavních a dalších smluv dle občanského zákoníku
 – příklad: Budete stavět dům? Nebo rekonstruovat? Smlouvy s řemeslníky je lépe mít vypracovány od Vašeho právníka, který hájí Vaše zájmy. Pokud Vám smlouvy předloží firma či řemeslník, je lépe nechat je zkonzultovat. Radíme rovněž ve věcech půjček apod.

náhrada škody na zdraví, věcné škody i nemajetkové škody – komplexní zastoupení včetně komunikace s pojišťovnami, sepisu dohod,  žalob a zastupování před soudem – příklad: Měli jste dopravní nehodu a došlo k Vašemu zranění a nevíte, co a v jaké výši můžete požadovat po pojišťovně nebo po škůdci?

vymáhání náhrady škody za nesprávný úřední postup či nezákonné rozhodnutí orgány státní správy či samosprávy dle zák.č. 82/1998 Sb., v platném znění – komplexní zastoupení včetně komunikace s pojišťovnami, sepisu dohod,  žalob a zastupování před soudem včetně vymáhání škody v případě průtahů v soudním řízení
– příklad: Soudili jste se a soudní řízení trvalo více než 3 roky před jedním soudem? Způsobila Vám obec škodu?

exekuční řízení

– zastoupení věřitelů – sepis návrhu na výkon rozhodnutí a nařízení exekuce, zastoupení v exekučním řízení
– zastoupení dlužníků- sepis vyjádření v exekučním řízení včetně odvolání a námitek proti exekučním příkazům