RODINNÉ PRÁVO

– komplexní vyřízení věci se zajištěním veškerých listin pro dohodnutý rozvod včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem, sepisu smlouvy o vypořádání majetkových vztahů, práv a  povinností o bydlení a vyživovací povinnosti, sepis příslušných návrhů k soudu a zastoupení
– příklad: Jste s manželem/manželkou dohodnuti na rozvodu, na rozdělení majetku, na tom, jak vychovávat děti a jak platit výživné. K tzv. dohodnutému rozvodu je však potřeba připravit řadu listin, které musí splňovat zákonem požadované formální náležitosti, rovněž v zájmu právní jistoty obou manželů by listiny měly upravovat přesně a úplně situaci, na které se dohodli. Klienty vedeme vždy k tomu, aby rozvodové řízení pro ně znamenalo co nejmenší psychickou, finanční a časovou zátěž.

– zastoupení v tzv. sporném rozvodu, tj. v případě, kdy se manželé nedohodnou ve věci výchovy či výživy nezletilých dětí nebo na majetkovém vypořádání
– příklad: Chcete se rozvést, ale s manželem/manželkou není dohoda možná, nebo jste naopak zjistil/a, že Váš partner/partnerka se s Vámi chtějí rozvést a Vy nevíte, co dělat a co lze očekávat?

– vypořádání majetkové mezi rozvedenými manžely
– příklad: Jste rozvedeni, ale dosud jste se majetkově nevypořádali, avšak chcete věc vyřešit, ať už z pohledu majetku či závazků ( dluhů), které vznikly za trvání manželství

– spory ve věcech výživného pro nezl. děti a úpravy styku s nezl., výživné pro zletilé děti, které nejsou schopny se samy živit, výživné mezi manžely a rozvedenými manžely
příklad: Otec/matka neplatí výživné na dítě? Manžel/ka vydělává výrazně více než Vy a ponechává si celý/větší část výdělku pro sebe?

– náklady spojené s těhotenstvím a náklady neprovdané matky
– příklad: Jste těhotná a otec se nezajímá ani o Vás ani o dítě? Odmítá přispět na výbavičku pro dítě nebo na Vaše zvýšené náklady?

– určení a popření otcovství
příklad pro muže: Jste si jistý, že nejste otcem dítěte a přesto jste zapsán v jeho rodném listě? Jste manžel matky, která má dítě s jiným mužem, a zákon považuje automaticky Vás za otce!  V takovém případě však máte stanovenu lhůtu, do kdy můžete podat žalobu na popření otcovství.
– příklad pro ženy: Nejste za otce dítěte provdána a chcete, aby byl uveden v rodném listu dítěte, k čemuž on odmítá poskytnout součinnost?