SPRÁVNÍ PRÁVO

– stavební řízení
– přestupkové řízení
– řízení ve věcech invalidních důchodů
  – příklad: Odňali Vám invalidní důchod nebo Vám jej nepřiznali?  Proti rozhodnutí ČSSZ můžete podat námitky a rovněž žalobu k příslušnému krajskému soudu.