TRESTNÍ PRÁVO

– právní pomoc podezřelému, obviněnému ( včetně mladistvých) v přípravném řízení, např. při výslechu na policii, sepis žádostí o propuštění z vazby, obhajoba u soudu, podmíněné zastavení, narovnání
– zastoupení poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody
– sepis mimořádných opravných prostředků – dovolání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona
– sepis ústavní stížnosti
– sepis žádostí o podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu, popř. o podmíněné propuštění